Бургас да се превърне в свободна зона от фалшификати, предлага в докладна до Общинския съвет кметът Димитър Николов. Амбициозният проект предвижда областният център, наред с още 15 европейски града, сред които Миконос и Солун (Гърция), Банска Бистрица (Словакия) и Мадрид (Испания) ,София и Пловдив (България), да бъде включен в международната програма “Европейска мрежа за автентичните градове”- платформа за обмен на идеи за борба срещу фалшифицирането на стоки от местната икономика. “Под автентичен град се има предвид общинска територия, чиято управа приема да реализира програма, целяща повишаване знанието на потребителите относно зачитането на правата върху интелектуалната собственост и борбата с фалшивите стоки. Чрез осъществяването на посоченото партньорство общините имат възможността да се превърнат в ключов фактор в борбата с пиратството и фалшифицирането на стоки и продукти“, посочва кметът в докладната. Поканата към Бургас за участие в инициативата е отправена от Патентното ведомство, което си партнира със Службата за интелектуална собственост на ЕС.

“За постигане на целите по проекта се предвижда реализирането на набор от събития, целящи да популяризират идеята за защита правата на интелектуалната собственост. По-конкретно това означава да се информира широката публика колко е важно да се купуват оригинални автентични стоки”, казва Николов.

Докладната ще бъде обсъдена на следващата сесия на Общинския съвет в Бургас. Ако бъде подкрепена, ще се подпише Меморандум за сътрудничество.