„Младежко биенале на изкуствата“ ще бъде сред основните събития за отбелязването на Европейската година на младежта – 2022 г., определена за такава от Европейския парламент.

Освен биеналето, Министерството на младежта и спорта, като национален координатор на инициативата, предвижда провеждането на многобройни прояви за отбелязване на Европейската година на младежта. Целта е младите хора от европейската общност да дадат своите идеи и в тях да се формира гражданска ангажираност към основните теми за развитието на общността.

„Младежкото биенале на изкуствата “ е финансирано от Европейската комисия по Договор за безвъзмездна финансова помощ № EAC-2022-0233 по проект „Европейска година на младежта, Национални координатори – България“, финансиран от Европейската комисия и със средства в рамките на бюджета на Министерството на младежта и спорта.

Идеята е в три български града да се проведе по едно събитие с творческа насоченост, което да предостави пространство на млади хора на възраст 15-29 години да създадат и представят своята артистична визия за дългосрочната Стратегия Европа 2050. Младите хора от цялата страна ще бъдат насърчавани да създават и представят творчески проекти в три категории:

Визуални изкуства – фотография, живопис, графика, илюстрация, видео и др.;

Театрални изкуства - спектакъл, театър и литературни произведения;

Танцово и музикално изкуство.

Събитието, представящо творческите идеи на младите във вид на произведения на изкуството, е планирано за град Бургас на сцената пред Морското казино на 01.09.2022 г. (събота). Концепцията на събитието е младежи от цялата страна да представят своята визия под формата на картини, фотографии и др. Освен да посетят изложбата от проекти на млади творци, младежите посетители ще имат възможност да се потопят в творческа среда като нарисуват своята картина с визия за Европа 2050 под ръководството на художник професионалист, който да ги напътства.

За целта ще бъдат осигурени 20 работни места със стативи, платна и всички необходими художествени материали за желаещите, готовите картини ще бъдат в последствие изложени за продажба с изцяло благотворителна насоченост, а средствата ще бъдат използвани за насърчаване на млади таланти на град Бургас.

На сцената ще се даде възможност на млади таланти от областта да се изявят пред своите връстници.