„Увеличава се рискът част от населението да остане с много ограничени количества вода. Не само за битови и питейни нужди, но и за бизнеса и развитието на икономиката на държавите като цяло“- Това показва анализ на Световния фонд за дивата природа WWF, цитиран от БНР. Анализите се базират на климатични прогнози за следващите 20-30 години.

"България попада в една от най-червените точки на европейската карта: „Наред с по-голяма част от Южна Европа – основно Испания, Южна Италия и ние тук, на Балканите - България е с най-неблагоприятна прогноза.", казва Стоян Михов, експерт по водите във фонда.

„Ние сме свикнали да мислим, че България е страна с много водни ресурси, с достатъчно реки, притоци, извори. Но като се погледне на глава от населението, България е под средното за Европа, като наличност на вода. Изобщо не може да се сравнява с по-северните държави на континента. При нас се забелязва едно леко покачване на наличието на вода на глава от населението, но това е не защото има повече вода, а защото населението намалява драстично.“- Това каза

Лицемерно е да се иска от обикновения гражданин да пести вода, при условие, че имаме огромни загуби по трасетата на водопреносната мрежа и най-вероятно сме рекордьори в Европа, изтъкна Стоян Михов.