Над 18,9 млн. дни са били в болнични работещите в страната граждани през миналата година, показват данни на НОИ. Това е увеличение с 8%, или с 1,4 млн. дни спрямо предходната година, което основно се дължи на увеличения с над 50% брой на изплатените дни по болнични за гледане на болен член от семейството и карантина, обясняват от НОИ.

Същевременно и самите болнични за Covid-19 са нараснали значително. За 2021 г. НОИ е изплатил обезщетения по 599 хил. болнични, издадени по свързани с Covid-19 диагнози, при изплатени 304 хил. болнични през предходната година. Това е показателно за по-голямата заболеваемост сред осигурените граждани, коментират експертите.

През 2021 г. от държавната хазна са изплатени обезщетения по 2,35 млн. болнични, при 2,2 млн. година по-рано. Средното обезщетени за всеки ден болнични е 42 лв., при 39 лв. за предходната година. През годините броят на болничните не се променя много, но за сметка на това значително нарастват дните, през които не сме на работа заради болест. Преди 10 години, през 2011 г., броят а болничните е 2,38 млн., а дните по болест са 11,5 млн. Оказва се, че през последните 10 години без да има съществена промяна в общия брой на болничните, дните на отсъствие от работа заради болест са нараснали с 64%.
През миналата година обезщетение за временна неработоспособност поради заболяване е изплатено на 1 256 076 души, показват данните на НОИ. Жените са 709 570 и имат дял от 56,5%, а мъжете - 546 506 или 43,5%. Спрямо предходната година хората с поне едно обезщетение е нараснал с 11,4%, или със 128 970 души.

От общия брой жени, получили обезщетение за временна неработоспособност, 32% са с обезщетение за гледане на болен член от семейството и карантина, докато при мъжете само 25,4% са останали у дома по тези причини. Традиционно жените по-често ползват болнични за гледане на деца и членове на семейството и карантина, но броят на мъжете с този вид обезщетение през последните години нараства и през 2021 г. е с 66,4% по-висок спрямо предходната година.

Изплатените обезщетения на мъже са 975 631 броя (41,6% от всички) за 8,25 млн. дни със среднодневен размер 44,50 лв., който е с 10,8% по-висок от този на жените. Съществено по-голям е броят на обезщетенията за болнични на жени - 1 370 468 броя (58,4%) за 10,72 млн. дни със среднодневен размер 40,13 лв. Общо изплатените пари за болнични са 823,4 млн. лв., което е с увеличение с 22,5%, или със 151,4 млн. лв. спрямо предходната година.