След увеличението с 60% на цената на водата Общински съвет Бургас изпрати декларация до медиите, която публикуваме без редакторска намеса.

„Декларация


ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

от ПП ГЕРБ, ПП БСП, ПП СЕК, ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, ПП СДС, ПП ВМРО, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, ПП НФСБ, КОАЛИЦИЯ НИЕ ГРАЖДАНИТЕ, ПП ДПС и Независими съветници в ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

Във връзка с прието решение по т.37 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 07.04.2022 г., отразено в Протокол №36 декларираме, че

-Категорично сме против максималната прогнозна цена на ВиК - Бургас и утвърдената от КЕВР пределна цена. Общинският съвет не е компетентен орган да приема цени на услуги, предлагани от ВиК – Бургас.

-Общински съвет – Бургас не приема, а съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 – 2026 г. Няма общински съветник, който да е против инвестиционните политики на ВиК оператора в град Бургас.

-В Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, предложен от ВиК - Бургас за привличане на инвестиции е заложено европейско и държавно финансиране. Вместо това се пристъпва към използване на собствени средства, като се прехвърля тежестта и отговорността върху гражданите. Бездействието не е оправдание за неизпълнение на поетите ангажименти.

-Общински съвет – Бургас напълно подкрепя жалбата на Кмета на Община Бургас в предприетото оспорване на решението на КЕВР в съда и призовава кметовете на останалите общини в област Бургас да направят същото.