Дирекция „Бюро по труда” Бургас организира допълнително обучения по професиите „Оператор на компютър” и „Сътрудник в малък и среден бизнес”.

Обученията са с продължителност 300 учебни часа, по време на които участниците ще получат задълбочени познания за работа с компютър, в областта на деловодната дейност, подбора и управлението на персонала, оперативното счетоводство, трудовите и осигурителни отношения.

В обученията могат да участват безработни лица, регистрирани в бюрото по труда. За тях те са безплатни, като за всеки присъствен ден им се изплаща и стипендия от 10 лв. На живущите извън град Бургас се поемат транспортните разходи.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” Бургас.