„Солта – традиция и културно богатство на Поморие“ е името на проектното предложение на Община Поморие, което бе одобрено за финансиране по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Изпълнението на проекта включва ремонтно-възстановителни дейности на сградата на Музея на солта и прилежащата му солна инфраструктура. Предвижда се: нов дизайн и специализирано оборудване; подобряване на средствата за експониране – табла, витрини, осветителни тела; поправка на солни тигани и каналите към тях, валове, кристализатори, лугов басейн; ремонт на дървена рампа – атракцион, подпорна стена, рампа за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, два дървени шлюза; подмяна на изгнилите дъски и колове на валовете и каналите в басейните; почистване на дъната; обновяване на дъски и носещи дървени колчета на солни клетки; ремонт на канала на езерото – изпарител. По проекта ще бъдат закупени: потопяема дренажна помпа за замърсени/ солени води, 40 броя аудио гидове, широкоекранен телевизор за експониране, система от мултимедиен проектор и автоматичен екран, система за видеонаблюдение и нов тип микроскоп.

Посредством безвъзмездната финансова помощ, чрез която ще се реализира конкретното проектно предложение, ще се спомогне и за подобряване на цялостния облик на града, което е от изключителна важност, предвид важността на туризма като структуроопределящ за икономиката отрасъл. В резултат от изпълнението на проектните дейности ще се постигне насърчаване и подпомагане на инвестициите в създаването, подобряването или разширяването на малки обекти от средата на живот, туристическото, културното, природното и морското наследство, разнообразяване на социалните услуги и диверсификация на дейностите на територията на МИРГ-Поморие.

Срокът за изпълнение на проекта е 16 месеца, общата му стойност е 390 661.03 лв без ДДС (Финансиране от ЕС: ЕФМДР – 332 061,88 лв без ДДС; Национално финансиране – 58 599,15 лв без ДДС).