Общински съвет Бургас подкрепи единодушно идеята на общинската администрация за създаване на програма „Студенти за детско и училищно здравеопазване в Община Бургас“.

В Община Бургас са разкрити 91 здравни кабинета, разпределени както следва - 43 в детските градини (включително и филиали) и 48 в учебните заведения. Медицинските специалисти, работещи в тях, осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците и медицинско обслужване на спешните състояния при децата до пристигането на екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

След проведени срещи между представители на Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се постигна договореност по отношение на параметрите на Общинска програма „Студенти за детско и училищно здравеопазване при Община Бургас“. В настоящата програмата възможност за участие ще получат студентите, завършили втори, трети или четвърти курс във Факултета по обществено здраве и здравни грижи и Медицинския факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, обучаващи се по специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра” и „Лекарски асистент”. В рамките на програмата се предвижда сключване на трудови договори със студентите по медицина. Последното ще даде възможност за натрупване на стаж и опит от страна на студентите в работна среда“, заявява вносителят на докладната зам.-кметът по здравеопазване Йорданка Ананиева.

Фактическото изпълнение на служебните задължения от страна на стажантите ще бъде през летните месеци, в периода до 15-ти септември, за срок не по-малък от един месец. Възнаграждението на стажуващите ще бъде в размер на 90 % (деветдесет на сто) от основното месечно възнаграждение на медицински специалист „Детско и училищно здравеопазване“, Община Бургас.