Кандидатите за директори на училища и детски градини ще се явяват на писмен и устен изпит. Това предвижда проект на наредба на Министерството на образованието. Причината – сигнали за липса на прозрачност при назначения.

Промените предвиждат изпитът на кандидатите за директори да бъде в две части. Първата – въпроси от отворен и затворен тип, втората – представяне на 3-годишна концепция за управление.

Писменият изпит, който ще включва и въпроси с отворен отговор, ще дава 50 точки. Минимумът, за да бъде взет, е 30 точки. 50 точки дава и за защитата на концепция.

“Предвидили сме оценяването да е по много ясни критерии, така че да няма комисията много възможност да не ги спазва. Да има възможността да оцени не само знанията, но и компетентностите като лидерски качества, умения за комуникация, социална грамотност, гражданска компетентност”, поясни Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието.

Именно липса на точни критерии за защитата вижда като пропуск дългогодишният директор Диян Стаматов.

“Как комисията ще извърши самото оценяване, за да бъде то максимално обективно и да няма съмнения, че комисията предварително не се е наговорила.Тъй като се отделя 50/50 точки за теста и за събеседване, много е важно да има обективни и прозрачни критерии”, каза той. Според него наредбата трябва да бъде осъвременена, защото “тя преповтаря това, което се случва през 1993 година с представяне на една концепция, която в конкретния случай е 3 годишна”, поясни Стаматов.

В комисиите, които ще оценяват ще участват двама членове на МОН, двама на Регионално управление образование и един от обществения съвет на училището.

Предложението на директорите е към тази комисия да бъде добавен и директор в дадена област, който да оценява независимо.

И още, назначените директори да минават през обучение от МОН.

Проектонаредбата е пусната за обществено обсъждане.

Източник Нова тв