Учени от цял свят вече са в Бургас за участие в 22-рото издание на Международния симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA 2022. Водеща организация в събитието е Техническия университет – София, а един от местните партньори е Факултета по технически науки на университет „Проф. д-р Асен Златаров”.Свои доклади ще представят изследователи от университети и научни организации от България, Япония, Гърция, Канада, Австрия, Полша, Португалия, Украйна, Италия, Германия и др.

Представители на университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще презентират моделиране на система за управление на домашна автоматизация, проучване на възможността за подобряване на дизайна на нивото на горивното измервателно устройство с помощта на компенсиращ сензор и т.н.

Участниците бяха поздравени от зам.-кмета на Община Бургас по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна Балтина.

Организаторите обърнаха внимание за съществения принос за осъществяване на симпозиума на зам.-ректора на университет „Проф. д-р Асен Златаров” проф. Сотир Сотиров.

Форумът продължава и утре.