От 1 юни в град Созопол в действие влизат режимите и условията, които са необходими за безпроблемното протичане на летния туристически сезон.

За периода 01.06 - 30.09.2022 г. ще функционират общинските паркинги. Почасовото платено паркиране в тях ще се осъществява в следните паркинги: Вихрен, Боруна, Рибарски кей, Юг, Света Марина, съобщават от Общината.

Паркирането на леки МПС ще се заплаща спрямо зоната, в която е обособен паркинга, съответно:

Първа зона – територия на Стар град

Пропускът в Стария град отново ще се извършва посредством бариера, като първите 30 минути ще бъдат безплатни, а при по-продължителен престой стойността е:

1 час- 4 лв.

1 денонощие – 24 лв.

Втора зона – паркинги Юг и Рибарски кей

1 час - 3 лв.

1 денонощие - 15 лв.

Трета зона – паркинги Света Марина, Боруна и Вихрен

1 час - 2 лв.

1 денонощие - 12 лв.

При влизане на територията на стар град и на паркингите водачът изтегля билет, на който има визуализиран QR код, дата и час. При напускане е необходимо QR кодът да се сканира на поставеното разплащателно устройство, за да може да бъде извършено разплащането - чрез монети, банкноти и дебитни/кредитни карти.

На паркингите няма да има присъствие на общински служители, разплащането ще се извършва само посредством разплащателни устройства. При възникнала необходимост, може да позвъните на тел.: 0897 013 179.

В средата на месец юни в сила ще влезе и т.нар. „синя зона“, проектът за която обхваща следните улични участъци по:

- Провлак между ул. „Крайбрежна“ и Градска градина;

- Район на Читалището;

- Ул. „Републиканска“ (от пл. „Черно море“ до ул. „Одеса“);

- Ул. „Ропотамо“;

- Ул. „Виа понтика“ ;

- Общински път BGS 1220 ( район плаж Смокиня).

Позволеният максимален престой в „сина зона“ на автомобилите ще бъде 4 часа. Обозначени ще бъдат и инвалидни места, на които също максималният престой ще бъде 4 часа.

Цената за 1 час паркиране в зоната е 2 лв., а заплащането ще се извършва предварително за необходимия часови диапазон посредством паркинг автомати (паркомати) в брой, с дебитна/кредитна карта или онлайн чрез мобилно приложение, сканирайки QR код.

От 1.06.2022 г. на територията на гр. Созопол ще действа репатриращ автомобил тип „паяк“, който ще извършва принудително преместване на неправилно паркиралите автомобили с българска и чуждестранна регистрация.

Преместените пътни превозни средства ще бъдат предавани на отговорно пазене на паркинг „Юг“, находящ се на Стадион „Арена Созопол“. Освобождаването на преместените ППС ще се извършва след заплащане от страна на нарушителя на следните санкции и такси въз основа на чл.151 и чл.152 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:

- за вдигнато, транспортирано и свалено на охраняем паркинг ППС- 80,00 лв.

- за ППС, спрямо което са започнати подготвителни действия за вдигане, но собственикът или пълномощникът се е явил на мястото на нарушението – 40,00 лева.

- за престой в наказателен паркинг се заплаща такса от 3,00 лева на час.

Служителите от Обществен ред ще следят за неправилно паркирани автомобили и при нарушение ще санкционират с фиш съгласно ЗДвП и Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.