Областният управител Стойко Танков днес се срещна с вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. Отново бе поставена темата за реализиране на мерки по успокояване на движението в конфликтните пътни участъци в Айтос, станали печално известни през годините с множеството пътни инциденти и жертви.

Министър Караджов увери г-н Танков, че МРРБ е одобрило редица мерки в тази посока и вече са стартирали процедури по проектирането на техническите задания и обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнител.

Относно изграждането на изкуствени неравности в гад Айтос вече е изготвен и съгласуван проект за организация на движението. След одобряване на заданието ремонтните работи ще бъдат възложени на изпълнителя за изграждането им.

Що се касае до изграждане на кръгово кръстовище на път ІІІ 208 при км. 92+900 в гр. Айтос, предстои обявяване на обществена поръчка по реда на ЗОП (Закон за обществените поръчки) за избор на проектант за изработване на технически проект. Промяната на движението на кръстовището от четириклонно в кръгово е една от мерките за успокояване на движението на входа на град Айтос.

Вицепремиерът Караджов допълни още, че е планирано проектиране и на второ кръгово кръстовище в проблемния пътен участък.

Вземат се мерки и срещу некоректните превозвачи. За да се предотврати порочната практика на някои превозвачи, в пътната настилка ще бъде вграден кантар, който в реално време ще отчита претоварните камиони и ще изпраща информация до компетентните органи за последващи рестриктивни действия спрямо нарушителите.