Осигуряването на съвременна образователна среда е сред основните цели, към които се стреми екипът на СУ „Иван Вазов“ – Поморие. Като неделима част от цялостното образование на децата се разглежда и обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП). Освен възпитаването на транспортна култура в часа на класния ръководител, успешна стъпка в тази насока е и новооткритата специална площадка в двора на училището.

Площадката има разчертани пешеходни пътеки, тротоари, велоалеи и пътни платна, а за още по-добро онагледяване разполага с умалени модели на пътни знаци и светофари. Днес третокласниците от СУ „Иван Вазов“ участваха в открит урок по БДП, който се проведе с помощта на новата придобивка. В началото на урока заместник – директорите Ася Пеева и Николай Каприев разказаха повече за проекта на площадката, одобрен от Министерството на образованието и науката.

Децата отговаряха на въпроси и демонстрираха отлични знания и умения. Благодарение на г-жа Ванчурова, г-жа Блажева и г-жа Димитрова учениците научиха интересни факти за създаването на първия светофар, за различните ситуации, които могат да възникнат на пътя, и начините за справяне с тях. За обогатяване на знанията допринесоха също полицейски инспектор Георги Димитров от РУ Полиция и Анелия Гочева – инспектор Детска педагогическа стая.Кметът Иван Алексиев също присъства на открития урок. Той поздрави децата за активното участие и учителите за полезната инициатива: Много се радвам, че от малки учите правилата за безопасно движение, защото това е изключително важно. Винаги бъдете много внимателни, без значение дали сте с колело, с тротинетка или пеш, понякога дори и дребно отвличане на вниманието може да доведе до произшествие. Ние, възрастните, също трябва да се стараем повече и да даваме на децата добър пример, спазвайки правилата. Децата ни подражават и именно в семейството и учителите е основната отговорност за създаване на добри навици в най-малките.