Дирекция „Бюро по труда“ Бургас организира трудова борса във връзка с предстоящия летен туристически сезон.

На борсата ще участват работодатели от сферите на хотелиерството, ресторантьорството и други свързани с туризма сектори, с чиито представители търсещите работа лица ще могат директно да се срещнат и да кандидатстват за работа.

Борсата ще се проведе на 19 април 2022 год. от 10,00 часа в „Културния дом на НХК” на площад „Тройката”, №1.