Проблемът с медицинските сестри е най-голям. По данни на НСИ от декември 2020 г. медицинските сестри сестрите у нас са 29 160, но необходимият брой медицински сестри е двойно по-голям от наличния.

Това заяви здравният министър проф. Асена Сербезова в рамките на парламентарния контрол в Народното събрание относно политиката за преодоляване на недостига на лекари в определени специалности и на медицински сестри и за задържане на младите лекари и медицинските сестри в България.

Тя обясни, че недостатъчният брой медсестри е основен проблем пред човешките ресурси в Министерство на здравеопазването. При всички останали медицински професии се наблюдават положителни тенденции или тенденция за задържане броя на медицински специалисти.

Проблемът се задълбочава от факта, че през последните години е налице трайна практика за утвърждаване на повече работни места за студенти по "Медицина", отколкото за студенти с професия "Медицинска сестра", а трябвало да е обраното. МЗ ще се опита да направи медицинските професии привлекателни.

Сербезова представи и данни за потребностите на специалисти и специализанти - в спешната медицина потребностите от специалисти са необходими 205, 65 са необходимите специалисти по инфекциозни болести, 123 специалисти трябват за вътрешните болести, в съдебна медицина и деонтология - 25, в клинична лаборатория - 78 и специалистите по педиатрия, които са нужни са 166.