Същността на наказателното и гражданско правораздаване представи в открита дискусия съдия Асен Радев пред ученици от Английска гимназия „Гео Милев“ в Бургас. Това бе пореден открит урок от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която окръжни и районни съдии изнасят правни беседи в бургаските училища. Учениците от Клуб „Гражданин“, от 10 до 12-те класове на гимназията, задаваха въпроси и желаеха да се запознаят с личния човешки облик на съдията.

Лекторът разказа за ролята на страните в съдебния процес, състезателния характер на делата и участниците в тях. Бяха представени стъпките на внасяне на искова молба в съда, отговорностите на ищеца и ответника в гражданските съдебни производства, събирането на доказателства по двете защитни тези пред съдията. Образуването на досъдебно производство при наказателните процеси, оперативно – издирвателната дейност до внасянето на обвинителен акт в съда. Младите хора бяха запознати и с прилагането на мерки за неотклонение спрямо обвиняемите лица.