Областният управител проф. Мария Нейкова връчи Почетния знак на Областна администрация Бургас на президента на БСУ проф. Петко Чобанов. Най-високото отличие се връчва за особени заслуги в развитието на висшето образование в България и региона и по повод 30 години от създаването на университета.

„Гордея се, че съм възпитаник на Бургаския свободен университет. Емоционален ден е днес, защото 30 години говорят не просто за опит, а за създадена традиция. Ако при „раждането“ на идеята за свободен университет в Бургас, някой си е позволявал да има съмнение в амбициите и възможностите му, то днес за всички е ясно, че БСУ е институция с характер“, каза в приветствието си областният управител проф. Нейкова, която е и декан на Центъра по юридически науки в БСУ.

Кръгла маса, посветена на празника под наслов „Новите десетилетия след столетието на свободните университети“, събра академичните ръководства на Варненски свободен университет, Висше училище по застраховане и финанси, София, Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив. Присъстваха още проф. д-р Николай Денчев, ръководител катедра „Социално предприемачество“ от Свободния университет на Брюксел, д-р Абел Диаз, изследовател от Свободния университет на Брюксел, зам.-кметът на Община Бургас Йорданка Ананиева, членовете на Настоятелството на БСУ, както и цялото академично ръководство на Бургаския свободен университет.

За да поздравят академичното ръководство на БСУ и неговите студенти бе осъществена онлайн връзка с ръководителите на висши учебни заведения от Белгия, Колумбия и Богота (Южна Америка).

На кръглата маса бяха дискутирани теми, свързани със създаването, изграждането и функционирането на свободните университети в България; история и причини за възникване на свободните университети в Европа; отвореното към пазара на труда висше образование и компенсирането на пазарните дефицити и предимства на образованието в свободните университети; интернационализацията на висшето образование и др.