По-малко от 1% учители са под карантина заради заболяване от COVID-19 или контакт със заразен в началото на учебната година, съобщи МОН.

Те са 0.66 % от общия брой педагогически специалисти в страната. Най-висок е делът на карантинирани преподаватели в област Търговище - 1.42%. Малко над 1% са учителите в областите Видин и Ямбол, които не са в училище заради пандемията. Почти няма заразени или контактни преподаватели в област Габрово (0.33%) и Русе (0.39%).

Още по-нисък е процентът на поставените под карантина ученици в страната - 0.31%. Най-много са останали в къщи в областите Силистра и Разград - по 0.53%.

Всекидневното проследяване на заболяемостта в страната, в отделните области, населени места и училища е необходимо, за да се осигури локалният подход, заложен в насоките за работа на образователната система в условията на пандемия.

От МОН обясняват, че решенията за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда на паралелка, випуск или цяло училище ще бъдат гъвкави и ще се взимат въз основа на обективна информация за епидемичната ситуация на възможно най-ниско ниво.

До момента министърът на образованието и науката не е издал заповед за преминаване към дистанционни занятия на цели випуски или училища по медицински причини. Директорите на училища имат право да взимат такива решения за отделни паралелки.