Кметовете на общините на юг от Бургас настояват за ясни правила и задължително въвеждане на такси при т.нар. диво къмпингуване. Коментарите по темата влязоха отново в дневния ред, след като екоминистерството обяви обществено обсъждане по проекта на наредбата за диво къмпингуване. То позволява каравани, палатки, кемпери и каравани да бъдат поставяне в парцели по Черноморието, на не повече от 70 процента от площа им, извън категоризираните къмпинги.

Самите имоти пък ще бъдат регистрирани в общините, а техните собственици трябва да представят план, да осигурят извозване на отпадъците и да регистрират лицата, пребиваващи в палатките и караваните. Допустими места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани могат да бъдат в държавни или общински имоти, на частни физически или юридически лица, в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им.

„Дефиниция за диво къмпиране все още не съм чул. Защото лично за мен въпроса е колко трае то? Защото, ако човек си опъне палатката и три години е на едно място това диво къмпиране ли е? Колко хора могат да къмпират диво на едно място, в един имот?! Ако се съберат повече от 50-100 човека те също ли са дивокъмпиращи“, заяви кметът на Царево Георги Лапчев.

Предвижда се обособяването на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани да се разрешава със заповед от кмета на общината за срок до 3 години, но само във времето от 1 май до 30 септември. Очаква се и новата наредба да изисква задължителна регистрация на всички които използват импровизиран къмпинг.

„Като гледам какви са размерите на дивокъмпингуващи вече започва да става бизнес за някои, защото чух че са направили заведения без съответните документи“, коментира кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

Той постави във фокуса и още важни акценти- проблемът за осигуряване на чистотата и механизмите за действие при евентуално възникване на пожари: „За депонирането на отпадъци отговарят общините, и респективно натоварват бюджета на самите общини. Другото нещо което е че обикновено дивото къмпингуване се осъществява през летния сезон, когато е сухо и когато е пожароопасно. тоест ние трябва да имаме правила които да оказват какво трябва да се случи ако възникнат пожари“, каза той.