Боряна ТЕНЧЕВА
тел. 0882 906815

Надежда ГЕНДОВА
тел. 0899 535891

Илонка ИВАНОВА
Лалка ДИМИТРОВА
Павлина ПОПОВА - фоторепортер

Домейнът е собственост на "Презента" ООД