Американската компания ”Уестинг Хоус” ще ремонтира 5 и 6 блок на АЕЦ ”Козлодуй”, стана ясно от съобщение на електроцентралата. Договорът за удължаване живота на двата блока е подписан в четвъртък и е със срок за изпълнение 36 месеца и като подизпълнители са включени и български фирми.

"АЕЦ “Козлодуй” подписа договор с “Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България” КЧТ за мигриране на компютърна информационно-управляваща система Ovation на 5 и 6 блок към най-ново поколение платформа Ovation. В обема на договора е предвидено в система Ovation да бъдат интегрирани системата за визуална индикация на параметрите за безопасност и симптомно ориентираните аварийни инструкции, както и да бъде извършена частична модернизация на Пълномащабния симулатор за блокове ВВЕР-1000", уточняват от АЕЦ "Козлодуй".


Това пък ще осигури безопасната и ефективна експлоатация на компютърната информационно-управляваща система в следващите години, както и достатъчно резервен капацитет за нейното бъдещо разширение при необходимост. Новата управляваща система отговаря на най-високите съвременни достижения в сферата за защита на системи за контрол и управление в АЕЦ от кибер атаки и превишава приложимите към момента стандарти в тази област. Автоматичната система, която се използва за управление на технологичните процеси в атомната централа, е от ново поколение, с което се гарантира надеждната работа на 5 и 6 блок по време на дългосрочната експлоатация на ядрените мощности в следващите 30 години.


Съобщение за подписания договор имаше и на сайта на "Уестинг Хоус". Оттам посочват, че дигитализацията и есплоатацията на инвестиционния ядрен флот е ключава за клиента.


"Имаме удоволствието да подкрепим Козлодуй 5 и 6 в техните усилия да използват най-добрите налични технологии и да доставят икономически и чиста енергия на България за десителетия напред", се казва още в съобщението.