На финален за годината брифинг с участието на директорите на дирекции „Обслужване“, „Контрол“ и „Събиране“ Сияна Димитрова, Пенка Жекова и Светослав Синков, от териториалната дирекция на НАП Бургас отчетоха тенденция на промяна в поведението на бизнеса и физическите лица в посока коректност и доброволност при заплащането на задълженията, в това число и на просрочените. От приходното ведомство в морския град информираха и за повишена гражданска активност, не само от физическите лица, но и от фирмите, при подаването на сигнали за неиздаване на касови бележки и укриване на данъци и осигуровки. „Със сигурност края на годината отбелязваме и с повишена ефективност на контролните действия и подобряване качеството и бързината на обслужването на нашите клиенти“, коментираха директорите на оперативните дирекции в териториалната структура.

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас завършва годината с внесени в Републиканския бюджет 897 милиона лева, от които 440 млн.лева данъци и 457 млн.лева осигуровки. Резултатът е със 133 милиона лева повече от миналата година.

Вследствие на контролните действия на органите по приходите са разкрити допълнително установени данъчни и осигурителни задължения за над 41 млн.лв. От тях 28 млн.лева е данъкът добавена стойност, който е трябвало да бъде внесен. Ревизорите на ТД на НАП Бургас са предотвратили с действията си ощетяване на бюджета с тази сума. Също чрез ревизии са установени невнесени осигуровки за 1,8 млн.лева. За разминавания между придобито имущество и получени доходи са проверени 94 физически лица, 24 от тях са в процес на ревизия.

През 2017 година са извършени 92 електронни ревизии, при които са установени недекларирани задължения на фирми за над 4,7 милиона лева.

Съставените през летния сезон 959 акта, са по-малко от издадените през лятото на 2016 година и това също е едно от доказателствата за ефективността на контролните действия, както и за повишеното спазване на данъчното и осигурително законодателство. От НАП Бургас коментираха, че с насърчаване на доброволното спазване на законите се постигат по-добри резултати, отколкото с репресия и принуда. Данъчните отчетоха декларирани повече приходи, ръст на оборотите, внесени повече данъци и намалена данъчна липса.

Един от приоритетите на приходната администрация е увеличаване дела на доброволността при заплащането на данъчните и осигурителни задължения и в тази посока НАП Бургас отчита положителна тенденция. От началото на годината са събрани 240 милиона лева просрочени задължения, с 32 милиона повече от 2016 г. Близо 80 процента от тях са платени доброволно, без да се достига до използване на крайните мерки, позволени от закона, бе посочено още на брифинга.

Повече от 400 фирми, всяка една от които със задължение над 100 000 лв., са под директното наблюдение на териториалния директор. „Следваме активна комуникационна политика към нашите клиенти и задължени лица с ясно и недвусмислено послание - търсете НАП, винаги може да се достигне до взаимноприемливо решение за разсрочено погасяване на задълженията. Вследствие на това наше поведение имаме влезли в сила повече от 1250 разрешения за неотложни плащания”, коментира говорителят на НАП Бургас Христо Узунов.

НАП Бургас е извършил и 92 запора на каси, като общата иззета сума е 94 374 лева. От проведените от началото на годината 190 търга, в бюджета са влезли над един милион лева.

От продажба на имоти, благородни метали и МПС, отнети и конфискувани в полза на държавата, са реализирани над половин милион лева приходи.

На брифинга бе посочено още, че НАП е администрацията, която предлага най-много електронни услуги на своите клиенти. В сферата на обслужването бургаската приходна администрация отчита повишена ефективност, професионализъм и коректно отношение към клиентите. Чрез предлаганото електронно обслужване, на бизнеса са спестени време и средства. Над 60 хиляди лица от региона вече притежават персонален идентификационен код (ПИК) и могат освен всичко останало, и дистанционно да контролират своите работодатели.

В заключение от приходното ведомство в морския град апелираха да се изискват касови бележки, да се упражнява граждански контрол върху търговските обекти и да се възползваме от възможността да се печели чрез Лотарията на НАП.