"Мислете в зелено за нашето бъдеще", 2016 - Международен конкурс за защита на околната среда - шансът на едно средно училище да спечели 2 000 евро за проект.

Още от основаването й през 2011 г., мисията, визията и ценностите на Фондация „Кроношпан“ се коренят в основните принципи на дружество „Кроношпан“, съсредоточени в реинвестирането на ресурси в местните общности и насърчаването на устойчивото развитие. Специален акцент бе поставен върху това, което ние вярваме, че представляват моралните устои на едно здраво общество - защитата и опазването на нашата естествена природна среда, както и предоставянето на деца на необходимите възможности за образование, за да бъдат те успешни в живота.

Всяка година на 5 юни Обединените нации празнуват Световният ден на околната среда, като насърчават активните действия и повишаването на осведомеността за околната среда. Това вдъхновява хората по света да станат "фактори на промяната".

За отпразнуване на Световния ден на околната среда в общността на „Кроношпан“ през 2014 г. Фондация „Кроношпан“ става инициатор на конкурса „Мислете в зелено за нашето бъдеще“, чиято основна тема е околната среда. През изминалите години участниците в конкурса трябваше да набележат проблемите, свързани с околната среда и да покажат по творчески начин какви действия могат да предприемат възрастните, за да защитят Земята за бъдещите поколения.

Основната цел на конкурса е да се повиши осведомеността на младите хора относно това какво е въздействието върху околната среда от неустойчивото потребление и какви са последиците от такова потребление върху промените в климата. Освен това, конкурсът насърчава правилното поведение на младите хора, което в бъдеще да допринесе за защитата на околната среда и насърчаването на екологично ориентиран граждански дух.

Тази година конкурсът е насочен към началните и средните училища и ще бъде реализиран едновременно в 5 страни: България, Унгария, Полша, Румъния и Украйна. Във всяка страна Фондация „Кроношпан“ ще финансира изпълнението на спечелилия конкурса проект с 2 000 евро. За да предадат своя проект, участниците трябва да попълнят онлайн формуляр за заявление за участие, който ще е на разположение от 6 юни 2016 г. на интернет адрес: www.kronospanfoundation.org. Крайният срок за подаване на заявленията е 30 септември 2016 г., като победителите ще бъдат обявени на 10 октомври.

За повече информация можете да се обръщате към нас по всяко време на адреса на нашата електронна поща: office@kronospanfoundation.org