Строителството на нови жилища се увеличава в редица области на страната. Това се дължи на нарастващото търсене на апартаменти и къщи в редица големи и по-малки населени места. А строителните предприемачи с изгражданите от тях сгради се опитват да удовлетворят желанията на клиентите.

През четвъртото тримесечие на миналата годината в област Бургас е започнало строителството на 962 апартаменти и еднофамилни къщи, което е ръст с близо 78% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. За същия период на предходната година започнатите нови жилища в областта са 541. Подобна е ситуацията и във област Варна. Само в рамките на едно тримесечие е започнало строителството на 1618 жилища, което е с 21,6% повече спрямо същия период на предходната година, когато в областта край морето е започнало изграждането на 1331 къщи и апартаменти.

През последното тримесечие на миналата година област Варна се изкачва на първо място в страната по започнато ново жилищно строителство. София-столица остава на второ място със започнати 1591 къщи и апартаменти.

Много голям ръст на строителството има и в Пловдив. За едно тримесечие там е започнало изграждането на 1189 къщи и апартаменти, което е със 125% повече от същия период на предходната година.

Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 1252 жилищни сгради с 6627 жилища в тях и със 760 хил. кв. м обща застроена площ, на 14 административни сгради/офиси с 11,5 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 555 други сгради с 363,5 хил. кв. м РЗП.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година започнатите нови жилищни сгради намаляват с 5%, жилищата в тях - с 9,7%, а общата им застроена площ - с 12,8%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ също има спад заради възможността за работа от вкъщи.

Но в редица области на страната има съществен ръст на започнатото строителство. Например в област Благоевград започнатите през тримесечието нови къщи и апартаменти са 259, което е с 114% повече спрямо същия период на предходната година, когато започнатите жилища са 121. Нови жилища изграждат не само в най-големите градове на страната. Най-голям ръст за тримесечието е регистриран в област Шумен, където е започнал строежът на 66 къщи и апартаменти. Това е с 371% повече от същия период на предходната година, когато са започнати само 14 жилища.

Много голям е и ръстът в строителството в област Кюстендил - с 285%, където е започнало изграждането на 27 нови къщи и апартаменти, при само 7 година по-рано. Много сериозно увеличение на изгражданите жилища е регистрирано и в област Русе. През тримесечието започнатите жилища са 51, което е увеличение със 143% на годишна база. Добре е да бъдат отбелязани Перник (ръст с 67,2%) и Кърджали (+50%).

Много активно е и строителството в София-област. Много хора искат къща край София и затова в района има активно строителство. През тримесечието в София-област е започнало изграждането на 100 жилища, почти всички от от които са самостоятелни къщи.

Строителство на най-голям брой нови сгради през тримесечието е започнало в областите: Бургас - 205 жилищни и 37 други сгради; Пловдив - 200 жилищни, 3 административни и 62 други сгради; София (столица) - 160 жилищни, 3 административни и 19 други сгради; Варна - 146 жилищни и 21 други сгради; София - 98 жилищни и 25 други сгради.

Столицата е на трето място по общия брой на започнатите сгради, след Бургас и Пловдив. Но столицата е на второ място след област Варна по брой на жилищата в започнатите сгради. На трето място по започнати жилища е Пловдив.