Чуждите инвестиции в страната са намалени наполовина. Преките чужди инвестиции от януари до юни 2022 г. са в размер на 289,2 млн. евро, като намаляват с 317,1 млн. евро, или с 52,3% спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ.

През всеки от последните три месеца чуждестранните капитали, които излизат от страната, са повече от инвестициите в България. През април нетният поток на чуждите инвестиции е отрицателен в размер на минус 234 млн. евро, през май е минус 221 млн. евро, а през юни - минус 138,6 млн. евро.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти) за полугодието е положителен и възлиза на 168 млн. евро, показват данните на БНБ. За същия период на миналата година привлеченият дялов капитал беше в отрицателен размер от минус 206,9 млн. евро. Това означава, че през миналата година чуждестранни компании са продавали бизнеса си на български дружества.
Сета ситуацията е различна. Чуждестранните компании не продават предприятията си в България, но изтеглят от тях капиталите си. Това става по две направления - като българските дружества връщат заеми, взети от компаниите майки зад граница, и чрез реинвестираната печалба от задграничните собственици.

Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори за полугодието е отрицателна и възлиза на минус 185 млн. евро. Същевременно реинвестираната печалба от чуждите инвеститори е положителна в размер на 306,3 млн. евро, което е три пъти по-малко спрямо същия период на миналата година, когато е била над 1 млрд. евро. През всеки от последните три месеца реинвестираната печалба е с отрицателен знак. Така чуждестранните собственици декапитализират българските си предприятия.

Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти за полугодието са отрицателни в размер на минус 11 млн. евро. От тях 8,6 млн. евро са изтеглените капитали към Русия. За сравнение през първата половина на миналата година нетно вложенията в имоти бяха минус 2 млн. евро.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за периода януари–юни са от Австрия (164,8 млн. евро), Швейцария (122,9 млн. евро) и Британски Вирджински острови (107,2 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Нидерландия (263,5 млн. евро) и Румъния (55,2 млн. евро).