Кметът на Бургас Димитър Николов предлага на местния парламент да вземе решение, с което да разреши дължимият на градската хазна процент от печалбата на здравни заведения - търговски дружества по смисъла на закона, да се инвестира целево в медицински дейности и закупуване на медицинска апаратура, тоест да си остане при тях. От администрацията подчертават, че Общината е е задължена да включи дивидента от миналата година, постъпил от търговските дружества, на чийто капитал тя е собственик.

А след като миналата година построи със собствени средства сградата на новия Медицински факултет, през 2020-та Община Бургас има намерение отново да инвестира сериозни средства в здравеопазване, което е сред основните приоритети в нейния нов бюджет.

Предстои ремонт на ДКЦ I и ДКЦ II (https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/41081), напредва строителството на нова сграда към Комплексния онкологичен център, в която ще бъде разположено Отделението по нуклеарна медицина и сектор "Брахитерапия" към Отделението по лъчелечение (https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/39108), а на предстоящото заседание на местния парламент ще се гласува актуална финансова рамка за общинско подпомагане на инвитро процедури в Бургас.