Българската агенция по безопасността на храните (БАБХ) засече фалшиво сирене и кашкавал на пазара. Заедно с още няколко асоциации на млекопреработвателите и Комисията за защита на потребителите, БАБХ прави внезапни проверки в търговската мрежа, като на произволен принцип взимат проби от сирене, масло, кисело, прясно мляко и други млечни продукти, които изследват. Целта е да се установи дали се спазват изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти и дали в тях не са вложени немлечни мазнини. През 2017 г. са взети общо 169 проби, като 98 бр. от сирене, 46 бр. от кашкавал, 17 бр. от масло и 8 бр. от кисело мляко. При лабораторното изпитване на пробите е установено, че в 5 от тях е имало наличие на немлечни мазнини – в 3 проби сирене и в 2 проби кашкавал, което е 2.96 % установени несъответствия. За констатираните несъответствия са уведомени ОДБХ на територията, на които са произведени храните и са предприети мерки за изтегляне от пазара на тези храни и преетикетирането им като имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, пише БЛИЦ. Не са ясни фирмите, които са произвели ментитата.