Страните, които отказват да приемат кандидати за убежище, да останат без достъп до фондовете на ЕС. За това настояват евродепутати в проекта за преговорен мандат на Европейския парламент относно новите правила от Дъблин. След като Комисията по граждански свободи прие предложението за нов регламент Дъблин, бяха приети още и средства за отстраняването на сегашните слабости и за създаване на стабилна система занапред. Държавите, в които първо пристигат мигрантите, вече няма да бъдат автоматично отговорни за тях. Вместо това разпределението на отговорността ще се основава на "съществуващи връзки" с държава членка като например семейство, предишно пребиваване или придобито образование. Ако така връзка не съществува, веднага щом бъдат регистрирани и след проверка на сигурността, търсещите убежище лица автоматично ще бъдат причислявани към държава членка на ЕС според фиксирана система за разпределение.

Тези мерки се предприемат с цел да не се налага държавите членки "на първа линия" да поемат непропорционален дял от международните задължения на Европа за защита на нуждаещите се и с цел ускоряване на процедурите за предоставяне на убежище, пише БЛИЦ. Всички държави членки, които не спазват новите правила, ще бъдат изправени пред риск от намаляване на достъпа им до еврофондове. По време на ноемврийската сесия в Страсбург от депутатите в пленарната зала ще бъде поискано официално да потвърдят решението на Комисията по граждански свободи да започнат преговори. Съветът предстои да одобри своя мандат. Бежанците искат убежище в страната приемник, постанови Съдът на ЕС.