304 български животновъди ще получат субсидии от първия транш по мярката на Еврокомисията за намаляване на производството на краве мляко. Очаква се фермерите у нас да намалят производството с над 5 хил. т краве мляко за първия период на схемата, съобщи Държавен фонд „Земеделие“.
Мярката е част от допълнителния пакет на Европейската комисия за предоставяне на 150 млн. евро за производителите от ЕС, които доброволно се ангажират да намалят доставките си към първи изкупвачи за период от 3 месеца. Целта е да се стабилизира пазарът на мляко, който от две години е в стрес заради трайно понижени изкупни цени. Реално по мярката фермерите ще получават по 0,14 евро/кг за обема непроизведено краве мляко.

До 21 септември българските фермери имаха възможност да заявят участие за първия период на намаление на продукцията, който обхваща месеците октомври, ноември и декември 2016 г. След края на тримесечния период за реализиране на намалението, който изтича до 31 декември 2016 г., животновъдите трябва да подадат заявление за изплащане на финансовата помощ до 14 февруари 2017 година. За втория период на схемата заявления ще се приемат до 13 часа на 12 октомври 2016 година. /БЛИЦ/