В интернет страницата на Министерството на околната среда и водите са публикувани съвети как се оказва помощ на бедстващи живи китоподобни.
В Черно море се срещат видовете обикновен делфин, афала и муткур (морска свиня). Инструкциите се валидни и за трите вида, като съветите са разделени на два групи. Първата се отнася за незаседнали екземпляри, които се намират в опасна близост до брега, но могат да отплуват сами. Втората група съвети е за заседнали в плитчините делфини или изхвърлени на бреговата ивица, които не може да отплуват без чужда помощ.
В сайта на МОСВ могат да се видят и телефоните за контакт с Регионалните инспекции по околната среда и водите в Бургас и във Варна. Те трябва да бъдат информирани преди пристъпване към действия за оказване на помощ на бедстващи китоподобни. Инструкциите могат да се видят на: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4652