„Устие на р. Велека“, „Младост-ММЦ„ и „Бургас- север” са в топ 3 на плажовете отличници след проверка на Oбластна администрация. Без съществени нарушения по плажовете отдадени под наем от областния управител на област Бургас. Няма констатирани съществени нарушения по плажовете отдадени под наем от Областна администрация Бургас. Комисията, назначена със заповед на областния управител, и тази година обходи и провери десетте плажни ивици: „Обзор –юг”, „Несебър –стар град”, „Несебър –изток”, „Поморие – централен”, „Бургас-север”, „Крайморие”, „Младост-ММЦ”, „Малък плаж Лозенец”, „Царево-Василико”, „Устие на река Велека”

Като отличници без нито едно нарушение, с изпълнени всички изисквания по договор са се отличили плажовете „Бургас – север”, „Младост-ММЦ„ и „Устие на р. Велека”. Проверяващите са констатирали, че почти всички миналогодишни предписания към стопанина на „Обзор-юг” са изпълнени и към днешна дата плажът се намира в добро състояние. Лично областният управител Вълчо Чолаков и заместникът му Владимир Крумов провериха част от плажните ивици като извършиха внезапна повторна проверка, непосредствено след тази на комисията. Осигуряване на водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване, както и санитарно-хигиенното поддържане на плажовете бяха част от нещата, които проследиха проверяващите. Като основен проблем наемателите споделиха липсата на достатъчен брой квалифицирани кадри за позицията спасител. Сред установените нарушения са липса на далечни плаващи знаци, табели за обозначаване на зоната за свободно разполагане на плажни принадлежности, несъответствие в някои от схемите за преместваеми обекти и съоръжения. На една от плажните ивица е констатирана липса на спасителна лодка, а на друга наличие на воден атракцион тип понтон без необходимата документация и разрешителни. На наемателите на плажове, където са констатирани нарушения са издадени предписания, които трябва да бъдат изпълнени. Нарушителите, които не вземат под внимание предписанията на експертите ще бъдат санкционирани.

„Плажовете в областта са една от основните причини туристите да избират нашия регион за почивка. Затова е важно да поддържаме високо ниво на обслужване, поддръжка и хигиена. Лично се включвам в проверките, когато това е възможно, за да видя и чуя на място проблемите и на плажуващите и на стопанисващите плажни ивици. Стриктно продължаваме да следим дали наемателите изпълняват поетите ангажименти. В голям степен от тях зависи с какви впечатления от родното море ще си тръгнат почиващите и ще се върнат ли отново в бургаско.“- коментира Чолаков.

Междувременно в Областна администрация Бургас се проведе процедура за частично обезпечаване на водноспасителната дейност на 5 неохраняеми плажа – „Иракли”, „Поморие-север”, „Атанасовска коса, без част 1”, „Алепу”, „Корал”. Подадена е една оферта от фирма "Интернешанал уотър рескю" ЕООД за две обособени позиции, а именно „Поморие-север” и „Атанасовска коса, без част 1”. Ангажимент на фирмата, след подписване на договор с Областна администрация Бургас, е да осигури по един спасителен пост, оборудван съгласно изискванията, както и спасители за двата плажа. Желаещи да осигурят водноспасителна дейност на другите ивици, част от поръчката, не са се явили.