Последният срок, в който талантливи автори могат да попадат своите песни за участие в конкурса „Бургас и морето” изтича днес, съобщиха от местната власт. Заявките се приемат на адрес Община Бургас, ул."Александровкса" №26, Деловодство, за Националния конкурс за песен "Бургас и морето", а също и на електронен адрес: burgas.moreto@abv.bg

Регламентът и условията за участие в "Бургас и морето 2016" могат да бъдат намерени на следните електронни страници:

http://www.burgas.bg/bg/info/index/365

http://burgasimoreto.org/bg