Община Бургас започна цялостна реконструкция на двора в ОУ "Елин Пелин" със средства по ОП "Региони в растеж". Пространството със старите спортни игрища е оградено и строителната техника работи по отстраняването на амортизираната асфалтова настилка.


Теренът ще претърпи пълно преобразяване. Предстои изграждане на три игрища за баскетбол, по едно за волейбол и минифутбол, нова лекоатлетическа писта и две зони за фитнес на открито. Всички спортни терени ще имат ударопоглъщащо покритие, за да се избегнат травми при децата в случай на падане.

Предвидено е да има комбинирано игрище за хандбал и минифутбол. Съоръжението ще бъде покрито и ще може да се използва при дъжд или силно слънце през летните месеци.

Зеленината ще продължи да заема важно място в училищния двор. Съществуващите дървета и насаждения ще бъдат запазени, като в свободните пространства ще бъде засадена и нова растителност.

Безопасността на движението е новият акцент, който Община Бургас добавя към концепцията за обучение и спорт в откритото училищно пространство. В специално обособена зона децата ще учат правилата за движение и безопасност на пътя. Това ще повиши познанията им в тази сфера и ще ги предпази от попадането в рискови ситуации.

ОУ "Елин Пелин" е едно от малкото, които разполагат с открита сцена. Съоръжението обаче е в лошо състояние и не може да се използва. След реконструкцията на училищния двор, там отново ще може да се изнасят концерти и постановки.

В съседство на сцената има друга зона за игра, която в момента не е функционираща. Тя се състои от три тераси с тревно покритие. Проектът за реконструкция предвижда зоната да се впише в цялостния облик на училищния двор. Към трите тераси ще водят красиви алеи, около които ще има пейки и места за отдих.

Община Бургас ще реализира през тази година още един проект, който ще осигури по-добри условия за стотици ученици. С него ще се извърши ремонт на районната отоплителна станция в комплекс "Меден рудник". Съоръжението обслужва ОУ "Елин Пелин", СОУ "Константин Петканов" и ОДЗ № 1 "Морска звезда". След неговата реконструкция ще се осигури по-добро отопление в учебните заведения и ще се намалят разходите за енергия.