Един от най-изявяващите се по време на сесии оратори на НФСБ в ОбС в Бургас – Георги Дражев, стана инициатор за създаването на нов орган към комисията по международно сътрудничество, който да се нарича „Съвет на мъдреците“. Идеята на Дражев е в него да членуват бивши ръководни кадри на предприятия в Бургас. „Много от тях са пенсионери, но могат да помогнат със съвети и контакти“, смята Дражев. Той е входирал по този въпрос докладна записка в местния парламент.

„Нито една стратегия не може да бъде осъществена без помощта и опита на онези мъдри хора, които създаваха индустрията, технологиите, стопанските и международните връзки, както и зземеделските постижения и експортния потенциал на Република Бългтария. Това бяха стопанските ръководители, много от които днес са пенсионери, но които заедно с останалите сега работещи биха подпомогнали със своите съвети, мъдрост, контакти възстановяването на производствени предприятия от всички отрасли на индустрията и земеделието, които съществуваха и в основата на които бяха местните суровини, работна ръка и други ресурси. Такива ръководители бяха Цанко Иванов – председател на Търговско-промишлената палата и бивш директор на Кабелния завод, Ганчо Неделчев, Тодор Люцканов, Евтим Цинцарски и много други, които не е възможно да изброя, но които ще поканя в „Съвета на мърдеците“ и с тяхна помощ ще разработим оперативна стратегия с лесни и прости стъпки, които да доведат до ускорени резултати в увеличаване доходите на населението. Никой не е по-голям от хляба.“, мотивира се Дражев.