Четири са жалбите и сигналите за изборни нарушения, по които Районната избирателна комисия в Бургас се е произнесла до 16 часа днес – в деня на вота.

Два от тях са, че в две секции в Бургас не се поставя печат върху бюлетините при гласуване.

Непоставянето на печати от страна на членовете на секционната избирателна комисия върху бюлетините от машинно гласуване представлява нарушение на Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 3339-ЕП/НС от 20 май 2024 г.“, посочват от РИК.

Сигнал е получен от председателя на секционна комисия в айтоското село Мъглен относно разлепени агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс. От РИК са указали на членовете на секцията незабавно да отстранят агитационните материали, като при нужда да потърсят съдействие от кмета на населеното място и органите на МВР.

Сигнал е получен и относно неправомерни действия на СИК № 30 в Бургас. Подателят му твърди, че около 07:15 ч. се явил в секция № 30 в училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Бургас, като пожелал да гласува с машина и за двата вида избор. След маркиране и на двете опции за гласуване, отбелязване на вота, включително с преференция, машината разпечатала бюлетина само за избора за Европейски парламент. Било сигнализирано на председателя на СИК, техника на „Сиела Норма“ и на РИК-Бургас, след което избирателят не бил допуснат да упражни правото си на глас в изборите за народни представители с хартиена бюлетина, въпреки неговото настояване, че е налице технически проблем с машината.

След повикване на техника на „Сиела Норма“, същият не е констатирал наличие на технически проблем с машината. „В тази връзка, твърденията на подателя на сигнала в тази им част остават недоказани. Следва да се подчертае, че единственото компетентно лице да установи наличието или неналичието на технически проблем е именно техникът на „Сиела Норма“, като това не е в правомощията нито на СИК, нито на РИК, а още по-малко на гласоподавателите.“, посочват от РИК. Сигналът е оставен без разглеждане.