Държавният газов доставчик „Булгаргаз“ очаква цената на природния газ за крайните снабдители и дружествата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, да бъде с 5-6% по-ниска през май. Изчисленията на компанията са за 57.47 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В ценовия микс за май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ по дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 76,56% от потреблението за месеца и имат основен принос за по-благоприятната цена на синьото гориво.

По време на обсъжданията на откритото заседание на КЕВР стана ясно, че има непредвидено забавяне на старта на газовия терминал в Александруполис с 20 дни. Това е причина в ценовото заявление на „Булгаргаз“ за май да отпаднат предвиждани количества по сключен договор с търговец за доставка на втечнен природен газ (ВПГ). Представителите на обществения доставчик информираха, че за осигуряване на тези недоставени количества „Булгаргаз“ е обявил на 30 април търг на Газов Хъб „Балкан“. Те увериха, че по този начин ще бъдат осигурени необходимите количества, с които да бъдат изпълнени ангажиментите към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

"Независимо какво ще се случи утре на търга, очакваме цената за месец май да бъде в порядъка между 55 и 56 лева. Не може да се ангажираме с по-точна прогноза именно поради факта, че този търг не е приключил", коментираха от "Булгаргаз".

В тази връзка председателят на КЕВР Иван Иванов изиска газовото дружество да предостави и всички нови данни по предстоящия търг на Газов хъб „Балкан“, за да може регулаторът да извърши пълна проверка и да ги отрази в окончателното си решение, с което същия ден ще утвърди цената на природния газ за май.