Централната избирателна комисия заличи регистрацията на партия „Атака“ за участие в предстоящите през месец юни избори за Европейски парламент и предсрочни парламентарни избори. Това става ясно от съобщение, публикувано в сайта на Комисията.

„От протокол с вх. № ЦИК-ЕПНС-20-190 от 25.04.2024 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „АТАКА“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установяват 2397 коректни записи.

Следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия „АТАКА“.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК за регистрация на партия „Атака“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. и регистрацията на партията при условие на неприключила процедура следва да се заличи“, посочват от ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Ето пълния текст на решението на ЦИК:

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 3172-ЕП/НС
София, 25 април 2024 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия „АТАКА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 3163-ЕП/НС от 24 април 2024 г. е регистрирала партия „АТАКА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел ІV, т. 18 от Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК.

От протокол с вх. № ЦИК-ЕПНС-20-190 от 25.04.2024 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „АТАКА“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установяват 2397 коректни записи. Следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия „АТАКА“.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК за регистрация на партия „АТАКА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. и регистрацията на партията при условие на неприключила процедура следва да се заличи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 135, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „АТАКА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., извършена с Решение № 3163-ЕП/НС от 24 април 2024 г. на ЦИК.

Анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова