За времето от откриване на предизборна кампания за избори за народни представители до свикване на новоизбраното Народно събрание да не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите. Това гласуваха народните представители с приетите на второ четене промени в Правилника за организацията и дейността на парламента.

Остава изискването за писмени отговори в рамките на парламентарния контрол.

Отхвърлено беше редакционно предложение на „БСП за България“ за провеждане, освен на писмен, и на устен парламентарен контрол по време на кампания. Друго отхвърлено редакционно предложение беше на Цвета Рангелова от „Възраждане“. То предвиждаше парламентът да взема решение дали да заседава по време на предизборна кампания.

Подкрепа получиха и изменения в правилника, свързани с възнагражденията на народните представители и предложението, с което изрично се регламентира да няма двойни заплати. Приетите текстове предвиждат възнагражденията да се начисляват от деня на полагане на клетва от народните представители до деня, предхождащ деня на полагането на клетва на народните представители, избрани в следващото Народно събрание.