Служебното правителство одобри средства в размер на 98 179,4 хил. лева. за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.Дейностите, които ще се финансират с тях, включват:
- подготовка и отпечатване на избирателните списъци;
- закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали, в т. ч. пликове за гласуване, протоколи, удостоверения и др.;
- логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет;
- възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии;
- осигуряване на гласуването в чужбина;- осигуряване на охранителните мероприятия от Министерството на вътрешните работи с оглед опазване на обществения ред и сигурност;
- провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване;
- обучение на членовете на секционните избирателни комисии;
- осигуряване на дейности по видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес;
и организиране на места за гласуване в държавните училища и др.
Кабинетът има готовност да осигури необходимите средства при сключване от страна на Централната избирателна комисия на нужните договори.
Актът на правителството е в изпълнение на Изборния кодекс. Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 година.