Българските избори са в зависимост от една чужда компания, което създава предпоставки за недоверие в машинното гласуване, пише ЦИК в поредица от доклади, но депутатите не намериха време да променят Изборният кодекс и да се съобразят с аргументите на ЦИК или да премахнат машинното гласуване.
“Практиката показва, че при всяка модификация на софтуера под различна форма се налага участието на представители на “Смартматик Интернешънъл Холдинг Б. В.”, което поставя българските избори в зависимост от една чужда компания”, предупреждават от ЦИК в Доклада си от 17 юли 2023 г. “В случай че законодателят предвижда машинното гласуване да остане начин на гласуване, трябва да бъде изготвен нов софтуер по възлагане от българската държава, който да бъде публично достъпен (open source) и който да позволява да се произвеждат избори от всякакъв вид, както и произволна комбинация от тях”, предлагат от ЦИК на народните представители.
Нещо повече, от ЦИК обръщат внимание, че “произвеждането на изборите следва да се разглежда като въпрос на национална сигурност” и настояват “в Изборния кодекс да се посочи държавен орган, разполагащ с експертен и административен ресурс, който да е ангажиран с изработването на такъв софтуер и неговото модифициране”. От ЦИК обясняват, че това тяхно предложение е подкрепено и от IT експертите, които консултират ЦИК по въпроси, свързани с машинното гласуване.
След местните избори миналата година от ЦИК отново посочват в доклад, че при всеки вот участват “представители на “Смартматик Интернешънъл Холдинг Б. В.”, което поставя изборният процес в зависимост от производителя при вземане на технически решения относно софтуера за машинно гласуване”.
Точно от Доклада за проблемите при местните избори от октомври миналата година, който е публикуван преди дни на сайта на ЦИК, четем, че Комисията е дала и решение как властта у нас да реши проблема с частния софтуер за изборите: “Централната избирателна комисия предложи на Министерския съвет да се възложи на Българската академия на науките разработването на софтуер за гласуване, който изцяло да бъде под контрола на държавата, но това предложение не намери необходимата подкрепа”.
А в заключението на Доклада от ЦИК са категорични, че е наложително промяна в Изборния кодекс: “В качеството си на орган, на когото е възложена основна отговорност за произвеждането на избори, ЦИК се надява, че поставените проблеми и предложения ще бъдат разгледани и съобразени от законодателя при последващо изменение на изборното законодателство, включително предложенията, направени в предходни доклади на ЦИК до Народното събрание”.