Държавите трябва да защитават по-добре правата на транссексуалните лица, пише в публикуван днес доклад на Съвета на Европа. Процедурите за правно признаване на пола трябва да се провеждат възможно най-бързо и прозрачно и трябва да бъдат открити за малолетни „с нужното отчитане на мнението на детето, зрелостта и най-добрите му интереси и в най-добрия случай без произволни ограничения на възрастта“, препоръчва Съветът, предаде БТА.
„Държавите имат основната отговорност да премахнат бариерите, с които се сблъскват транссексуалните лица при упражняването на човешките си правила“, заяви комисарят по правата на човека на Съвета на Европа Дуня Миятович по повод публикуването на новия доклад, озаглавен „Човешките права и половата идентичност и изразяване“.
Въпреки увеличената видимост на транссексуалните хора и постигнатият значителен прогрес в Европа, има „шокиращо високи равнища на дискриминация, насилие и несигурност, които транссексуалните хора изпитват в ежедневието си“, заяви Миятович.
Сред основните препоръки Съветът призовава държавите да осигурят на транссексуалните лица „ефективен и освободен от стигма достъп до специфично насочени към тях здравни услуги“ без да е необходимо да предоставят специализирана психологическа оценка. Допълнително половата идентичност и половото изразяване трябва да бъдат изрично признати за „забранена форма на дискриминация в антидискриминационното законодателство“, се посочва в доклада.
Според Съвета на Европа всеки, който може с достоверност да демонстрира страх от преследване като транссексуален, трябва да получи възможността да бъде признат за бежанец. В затворите правилното място за лишаване от свобода трябва да се преценява според случая.
Процедурите за правно признаване на пола трябва да се провеждат възможно най-бързо и прозрачно и трябва да бъдат открити за малолетни „с нужното отчитане на мнението на детето, зрелостта и най-добрите му интереси и в най-добрия случай без произволни ограничения на възрастта“, препоръчва Съветът.
Всички хора трябва да използват санитарни възли „по достоен и сигурен начин, според половата си идентичност, ако те са разделени по полов признак“, пише в доклада.
Съветът на Европа е създаден през 1949 г., за да защитава демокрацията, човешките права и върховенството на закона на континента. Той е независим от Европейския съюз и има повече членове от него, включвайки почти всички страни в Европа.