Народното събрание се съобрази с ветото на президента Румен Радев върху промените в наказателно-процесуалния кодекс. Оспорените текстове връщаха временно пленума на Висшия съдебен съвет и част от вече отменените правомощия на главния прокурор. Мотивът на държавния глава е, че тези въпроси вече са решени и влезли в сила с промените в Конституцията - не може основният закон да се пренаписва с последващи промени.
За повторното приемане на измененията гласува един депутат, 51 бяха „против“, 134 – „въздържал се“.
На 1 февруари депутатите гласуваха на второ четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс, с които до избирането на Висш съдебен и Висш прокурорски съвет, създадени с измененията в Конституцията, ще продължат да работят сега действащите ВСС и Пленум. Текстовете предвиждаха още главният прокурор и заместниците му да запазят правомощията си, които бяха отнети с конституционните промени.
Президентът наложи вето върху промените на 12 февруари. Според него широко прокламираната правосъдна реформа с последните промени на Конституцията бе практически отменена за неопределен период от време с приетите преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Държавният глава смята, че това е целенасочено пренебрегване на върховенството на Конституцията и непосредственото ѝ действие.