Правителството спира договорите за обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Решението се взима, за да не се допусне надвишаване на финансовия ресурс на Програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.
МРРБ вече е подписало двустранни споразумения за трансфер на средства с шест общини за енергийно обновяване на последните 48 блока от общо 52. Така почти всички кандидатствали по Програмата сгради ще бъдат енергийно обновени, с изключение на 4 блока в община Русе, които са получили отрицателна оценка за конструктивна устойчивост.