Всяко открито заседание на общинските съвети в страната ще се излъчва в реално време на интернет страницата на местния парламент или общината. Това реши парламентът с окончателното приемане на промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Досега решенията на общинските съвети ставаха известни от стенограми, публикувани след заседанията. И сега заседанията от някои големи градове като София и Пловдив се излъчват на живо, но не беше задължително. С приетите промени се цели да се даде повече прозрачност при взимането на решения.

Промените в закона за местната администрация бяха инициирани от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и получиха подкрепата на всички политически сили. Те влизат в сила от 1 февруари, с изключение на текстовете, свързани с онлайн излъчването, които влизат в сила от 1 юли.

Записите от заседанията ще се съхраняват на съответната интернет страница.

На живо в интернет ще се излъчват и заседанията на комисиите в общинския съвет.

Отхвърлен беше текстът, който предвиждаше решенията на общинския съвет, взети в открити заседания, да се приемат с поименно гласуване и това да се отразява в протокола от сесията.

Според Николай Нанков от ГЕРБ и в момента, с решение на общинския съвет, точките може да се гласуват поименно.

Според Коста Стоянов от "Възраждане" промените в общите устройствени планове са един от примерите за стратегически документи, при които трябва да има поименно гласуване.


"Публикуването на дадени документи може да се окаже неетично и незаконосъобразно. Може да има лични данни, търговски тайни", каза Марин Маринов от ГЕРБ.

Промените в закона задължават още общинските съвети да публикуват предварително дневния ред на предстоящите си заседания в копируем формат. Те ще трябва да създадат и публичен електронен регистър на питанията на общинските съветници към кмета и отговорите на тях.