Българската редакция на „Свободна Европа“ публикува анализ на мерките, които са необходими да се предприемат, за да се интегрират имигрантите в България.
Една от тях е промяна на образователната ни система, така че тя да е не само за „етническите българи“, но и за имигрантите, идващи у нас. „Свободна Европа“, като твърди, че има „ксенофобски фон“. И че страната ни приема „собствените си малцинства като чужди“.
За да се промени това, трябват не само законодателни промени, но и промяна на образователната система. Това предлага българският клон на американската медия.
Според анализа стихотворението „Аз съм българче“ пречи за интеграцията на децата на имигрантите у нас.
Ето точен цитат на написаното:
“Интеграцията не може да се осъществи без нагласа за приемане на другия. А това е трудно в страна, която приема като чужди дори собствените си етнически малцинства. За да е възможна интеграцията, много сфери трябва да се променят, включително образователната система. Защото тя е скроена единствено по мярата на етническите българи.
Няма как децата на 100 000 имигранти да се почувстват пълноценна част от българското общество, ако са длъжни да учат „Аз съм българче“. Без на образователната система да ѝ хрумва, че и те биха могли да научат българските деца на нещо и да обогатят живота им.”
Т.е. стихотворението „Аз съм българче“ на Иван Вазов, изучавано в училищата, пречи на интеграцията на децата на мигрантите. И те не могат да се почувстват пълноценна част от българското общество.
За което е виновна българската образователна система. И тя трябва да се промени, за да не е само за „етническите българи“. Това е позицията на българската редакция на американската „Свободна Европа“.
Ето какво пише още в анализа по темата:
„Дори на държавите с утвърдени миграционни традиции е трудно да уцелват мярата между интегрирането на чужденците в местното общество и неговите норми. Зачитането на собствената им култура и уважението към личността им.
Още повече, че една личност невинаги се идентифицира с клишетата за културата, от която произлиза. Не всички българи например искат да бъдат асоциирани с народни танци, шопска салата и ракия.