Българите достигнаха 62% от доходите и стандарта на живот на средностатистическия европеец. Това демонстрират актуализираните в края на годината данни на Евростат за 2022 година, цитирани от Института за пазарна икономика.

Българските икономисти отчитат, че ръстът е с 12% през последните пет години.

Малко преди празниците Евростат публикува актуализираните данни за населението в България и констатира, че към 2022 г. икономиката ни е преминала 62% от средните нива за Европейския съюз на БВП на човек от населението по покупателната способност.

Показателят описва процеса на догонване на средноевропейските доходи и стандарт на живот, като взема под внимание и различията в цените между отделните държави.

Това увеличение до 62% най-вероятно е и историческият максимум за страната, отбелязват анализаторите от Института за пазарна икономика и изчисляват, че през последните години, въпреки кризите и политическата нестабилност, догонваме европейските държави с повече от 2% годишно.

Според сравненията в анализа страната ни осъществява този растеж на фона на 13 на сто в Румъния и 10 на сто в Литва и Полша.

И тук е от ключово значение България да "не забуксува", а да се възползва от постигнатите резултати като основа за по-нататъшен растеж през цялото трето десетилетие, посочват икономистите.