Утре ще бъде сформирана временна експертна междуведомствена комисия, която да извърши проверка на състоянието на инфраструктурата и причината за бедственото положение по Южното Черноморие. Това каза премиерът Николай Денков преди началото на днешното заседание на Министерски съвет. То започна с минута мълчание в памет на жертвите на наводненията в Царево.

По думите му комисията ще бъде председателствана от зам.-министъра на околната среда и водите Петър Димитров. "Като членове ще вземат участие представители от МОСВ, МРРБ, Министерство на земеделието, АПИ и други институции, както и представители на областната администрация на Бургас и от засегнатите общини. При необходимост председателят ще привлича за участие в работата и представители от други министерства и организации. В тридневен срок от издаване на заповедта съответните министри, ведомствата, областният управител и кметовете на засегнатите общини следва да уведомят комисията за своите представители. В 14-дневен срок от първото заседание комисията следва да представи доклад, с констатации и предложения за коригиращи действия, включително изменения на нормативната уредба. Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично", посочи той.