България винаги е поставяла акцент върху превенцията на незаконната миграция. Ето защо страната ни приветства всички иновативни решения на Европейския съюз (ЕС) в тази посока.

С това основно послание премиерът акад. Николай Денков се включи във видеоконферентен разговор с още 12 министър-председатели на държави-членки на ЕС по въпросите на миграцията, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Целта на срещата беше участниците да координират позициите си по тази тема преди заседанието на Европейския съвет на 29-30 юни т.г.

Акад. Денков подчерта готовността на България да подкрепи всички предложения, които ефективно биха облекчили задачата на страните на първа линия, каквато е и нашата страна.

„Трябва да действаме проактивно и да гарантираме, че държавите-членки, изложени на риск от миграционен натиск, ще получат навременна подкрепа, съответстваща на техните потребности“, заяви българският премиер.

Той припомни, че през март т.г. е започнало изпълнението на съвместен пилотен проект на България и ЕС, който има за цел да подобри граничния контрол и да предотврати незаконните преминавания на външната граница на Съюза на българска територия.

Желанието на всички участници в срещата е да намерят устойчиви решения за управление на миграцията на ниво ЕС.

На предстоящото заседание на Европейския съвет те ще подчертаят необходимостта от ясно структуриран подход по темата както в организационен, така и във финансов аспект.