Общинският съвет даде зелена светлина за разкриване на филиал в Бургас на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Досега от Община Бургас проведоха редица срещи с ръководството, като наскоро ректорът на университета е внесъл писмо с искане за разкриване на филиал.

Кметът Димитър Николов призова общинските съветници да подкрепят докладната с мнозинство.

„Това е шанс за младите хора не само в Бургас, но и Бургаски регион да получават образование по специалности, които липсват във вузовете в града. Надяваме се по този начин да направим още една крачка за привличане на учебни заведение в Бургас и младите хора”, каза кметът Димитър Николов.

Съветникът Виолета Илиева обясни, че във филиала ще се обучават студенти по две напрвления - професионално направление „Електротехника, елетроника иа автомазация” и „Изследване и проучване на полезни изкопаеми”.

По думите на кмета има помещения, които мгат да се използват за обучителна база и общежитие за студентите.

Докладната бе подкрепена с пълно мнозинство. За нея гласуваха 48 от 48 присъстваи съветници.