Със 130 гласа ”за” Народното събрание прие Националната стратегия за младежта за периода: 2021-2030г. 25 депутати от ”Възраждане” бяха ”против”, а един от ДБ се въздържа.

В доклада на парламентарната комисия по образованието и науката се посочва, че Националната стратегия за младежта 2021-2030 г. ще работи за създаването на среда за социализация и развитие в свободното време на младите хора и подобряване на капацитета на младежките организации и организации, които работят с и за млади хора.

Стратегията ще има отношение към приоритетните области образование и умения, интелигентна индустрия, цифрова свързаност, местно развитие, социално включване, здраве и спорт, културно многообразие и достъп до култура.